Onderzoek & Advies, cultuurverandering


Senvy Consulting
onderzoekt en geeft advies op het gebied van:

Cultuur & Gedrag en (Corporate) Governance

Vanuit mijn ervaring en mijn wetenschappelijke achtergrond ben ik in staat uw organisatie verder te helpen. Afhankelijk van uw probleem- en vraagstelling krijgt u een op maat gemaakt voorstel. De uitkomsten van mijn onderzoek helpen u te komen tot een afgewogen besluit over bijvoorbeeld de inrichting van uw governance of een waardevolle aanpak om uw organisatie of team te verbeteren of te vernieuwen.