“Het logo van Senvy symboliseert niet alleen mensen in beweging maar het oog in het midden geeft aan dat de mens altijd ons uitgangspunt is”

 

De aanpak van Senvy Consulting is mens- en procesgericht. Senvy Consulting maakt de stap vanuit mensen zelf. Van binnenuit ofwel van binnenin moet de verandering plaatsvinden. Het logo van Senvy symboliseert daarom niet alleen naar mensen in beweging, maar het oog in het midden verwijst naar het menselijke perspectief. De mens is altijd ons uitgangspunt.

Samen onderzoeken
Senvy Consulting maakt gebruik van methodieken en werkwijzen die zich al bewezen hebben in de praktijk. Het onderzoeken heeft daarnaast ook te maken met het continu stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid naar de ander en het uitstellen van een oordeel. Senvy Consulting gaat samen met de mensen onderzoeken wat er wel werkt in jouw organisatie of binnen jouw bestuur. Onderzoek is dan tegelijkertijd een interventie. Het onderzoekende karakter betekent ook dat niemand de waarheid in pacht heeft. Er mogen meerdere verhalen naast elkaar bestaan. En niemand neemt de rol van expert op zich. Het is een sterk co-creërende aanpak. Waarbij je erop richt de kennis te gebruiken en allemaal te leren over wat je kan doen om een positieve bijdrage te leveren. Verandering is een kwestie van samen onderzoeken.

De actie zit in de interactie
Senvy Consulting brengt mensen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, samen nieuwe beelden te ontwikkelen over de toekomst en plannen maken. Dit doen wij samen met mensen. Het zijn uiteindelijk de mensen die waarde creëren. Waarde voor zichzelf, investeerders, klanten en maatschappij. Wij betrekken mensen, gaan de dialoog aan en motiveren hen om zich het nieuwe gedrag eigen te maken. Interactie, dialoog, participatie en training vormen de kern van onze aanpak. De uitwisseling is heel belangrijk: de actie zit in de interactie.

Energiek & Duurzaam
Hoe zou je willen dat het er wel uitziet? Waar wil je graag meer van zien? Wanneer was de laatste keer dat het probleem er niet was? Werken met dat wat er is betekent ook dat je kijkt waar de gewenste situatie in het klein al aanwezig is en dat je vanuit die al aanwezige kiemen verder gaat bouwen. Hierbij hoort ook het denken in mogelijkheden en het aansluiten bij juist die punten waar mensen energie van krijgen. Het denken in wat er (wel) kan, het voorstellen van een gewenste situatie en het delen van successen geeft mensen energie en motiveert om in beweging te komen in de richting van de gewenste situatie – welke dat ook is. Of het nu gaat om cultuurveranderingen binnen een organisatie of veranderingen binnen de corporate governance van een organisatie. Uiteindelijk gaat het bij Senvy Consulting om veranderingen gericht op duurzame groei en ontwikkeling.