“Ellen heeft de taaie theoretische stof voor de module Auditing, Compliance en Governance op een inspirerende en creatieve manier weten over te brengen op de cursisten. Daarnaast heeft zij gezorgd voor voldoende ruimte voor individuele inbreng. Hierdoor is de betreffende theorie ook echt gaan leven en hebben de deelnemers die werkzaam zijn binnen diverse sectoren onderling van elkaar kunnen leren. Kortom voor Corporate Governance workshops is Ellen de juiste vrouw op de juiste plaats!”

Jacob Dijkstra, Senior Financial Controller, Rabobank.

“Tijdens de post-bachelor Financial Control opleiding aan de NCOI te Utrecht heb ik les gehad van Ellen. Zij kan droge theorie op en levendige manier overbrengen. Na een dag les van haar ging je altijd met meer energie naar huis. Ze is een bijzondere prettige persoonlijkheid met een boodschap die overkomt.”

Rutger Kosten, Senior Financieel Medewerker Beheer, Gemeente Oldenzaal.

logo Obvion

“Ellen is tijdens de opleiding gericht op Governance, Compliance en Auditing mijn docent geweest. De ervaringen die Ellen heeft opgedaan op het vlak van Corporate Governance, Compliance en ook Auditing, weet ze goed door te vertalen naar impactvolle contactmomenten. De contactmomenten heb ik ervaren als interactief en waardevol. Tijdens de studiedagen wordt de theorie uitstekend naar de praktijk gebracht met tastbare voorbeelden en opdrachten. Daarnaast heb ik het als positief ervaren dat Ellen ook buiten de terugkomdagen actief geïnteresseerd is op welk vlak ondersteuning danwel verdere begeleiding nodig is. Bij vragen staat ze klaar. En, niet onbelangrijk, Ellen is toegankelijk en vol positieve energie over de gevolgde onderwerpen!”

Tom Beckers, Risk & Control Expert, Obvion Hypotheken.

logo Obvion

Ik leerde Ellen kennen in een periode waarin ik onzeker was over de richting in mijn carrière en de acties die ik kon ondernemen om een stap verder te komen. Tijdens de coaching heeft Ellen me gestimuleerd om terug te gaan naar wie ik ben, om van daaruit te onderzoeken welke dromen en ambities ik heb. Ellen heeft een hartelijke, open benadering (met veel humor) die mij direct op mijn gemak stelde. Met goede, activerende opdrachten en scherpe vragen in onze gesprekken heeft Ellen me gestimuleerd om in kleine stappen te denken en vooral niet te streng voor mezelf te zijn. De coaching heeft me een helder beeld opgeleverd van de richting die ik op wil in mijn loopbaan en de stappen die ik daarvoor kan zetten, maar het belangrijkste is dat Ellen me heeft laten beseffen dat ik naar mijn hart moet blijven luisteren.

Patrick Albersen (om privacy redenen is een fictieve naam gebruikt).

logo Obvion

“Een perfecte combinatie van een nuttige en leuke training. De medewerkers van het team Customer Support van Parkmobile waren enthousiast en hadden nieuwe inzichten.”

Ik wilde niet zoals bijna elk jaar een standaardtraining gespreksvaardigheden want de meeste mensen kennen het wel en eerlijk gezegd is het effect van gespreksvaardigheden na een paar keer echt wel verdwenen. En toch had ik wel het gevoel dat er verbetering zou kunnen zitten in het voeren van de gesprekken met de klanten. Dus schakelde ik Ellen Steijvers van Senvy Consulting in met dit probleem. Na een intake met het management kwam ze met de suggestie om eerst een behoeftenonderzoek te doen onder de medewerkers. Ze ging in gesprek met de medewerkers en ontwikkelde een vragenlijst. De medewerkers werden enthousiast omdat ze betrokken werden in het gehele proces en gingen meedenken in wat voor hunzelf nuttig zou zijn. Het was mooi om te zien, er kwam energie los. Vervolgens heeft Ellen naar aanleiding van de uitkomsten van het  behoeftenonderzoek een driedaagse nieuw trainingsprogramma ontwikkeld voor het hele team. Het waren allemaal onderwerpen die ons bezig hielden en nu namen we uitgebreid de tijd om dit met elkaar uit te wisselen en te ervaren. Ik zag dat Ellen niet alleen diep in de materie ook maar ook de mensen wist te raken. Dit heeft ze gedaan door echt heel goed te luisteren, begrip te tonen maar ook door interactievormen te gebruiken die dwingen tot bewustwording over je eigen rol of je eigen wijze van leren. Door de humoristische en open benadering van Ellen zijn individuele inzichten gedeeld waardoor mensen begrip kregen voor elkaar maar ook echt gingen leren van elkaar. Ik merk ook na de training de effecten hiervan in het team. Mensen zoeken elkaar meer op, overleggen beter en geven elkaar feedback.  Er wordt veel meer samengewerkt.

Christianne Beks, Manager Customer Support Parkmobile