Corporate governance is een term die veel wordt gebruikt in de financiële sector, zowel door actoren in en rondom de bestuurskamer als toezichthouders. Openbaar debat plaatst het gedrag van bestuurders en toezichthouders onder de loep. Woorden zoals hebzucht en bonuscultuur geven de indruk die velen hebben van de mannen en vrouwen van de sector, maar weten we genoeg van de harde werkelijkheid van de mensen die werkzaam zijn in de arena van corporate governance? Wie zijn de bestuurders in de financiële sector? Hoe denken ze? Met wie gaan ze om in de organisatie? Tegen welke problemen lopen bestuurders aan? En welke spanningsvelden spelen een rol in de dagelijkse praktijk?

Dit onderzoek heeft als doel om de leefwerelden van actoren in en rondom het bestuur te beschrijven en te begrijpen. De spanningsvelden in de bestuurskamer ofwel Tensions in the Boardroom geven voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in de Nederlandse financiële sector. Door middel van een contextstudie en twee casestudies –een pensioenfonds en een bank- beschrijft deze studie de belangrijkste spanningsvelden binnen corporate governance en hoe deze spanningsvelden zich manifesteren in de praktijk.

Wilt u het digitale boek “Tensions in the Boardroom” ontvangen, laat dan hieronder uw gegevens achter.